Červen 2010

Čo už vie

21. června 2010 v 17:31 Čo už vie
Sadni
Sadni!

Daj labku
daj labku
Hľadaj

hľadaj!
Hop
hop
Trhaj